Kategorier
Okategoriserade

Tredjepartslogistik – lös upp knutarna 

Många företag har i grunden en riktigt bra idé och produkter som verkligen kan göra skillnad för kunderna. Trots detta så når man inte lönsamhet och trots detta så ser man att konkurrenterna springer om på insidan. 

En stor del av förklaringen ligger i att man väljer att sköta allt på egen hand. Det kan handla om marknadsföringen och det kan handla om logistik. Man tänker att man sparar pengar genom att hantera allt på egen hand, men i själva verket så är det en rejäl förlustaffär. Inte minst blir detta tydligt när det kommer till logistiken. Plötsligt ska man – utöver att ta fram de produkter man säljer – även distribuera, lagra, skicka, transportera och hantera dessa. 

Det innebär att man ska sätta sig in i en helt ny bransch – utöver den man redan är verksam inom. Klart står att detta innebär en massa förspilld tid och en massa onödiga kostnader för många företag. Lösningen ligger i att inse sina begränsningar, ta ett steg tillbaka och anlita en partner inom tredjepartslogistik

Fördelar med tredjepartslogistik 

På samma sätt som ditt företag är experter inom ett område så är företag inom tredjepartslogistik mästare inom sin gebit. Genom att ta hjälp så får du också ta del av denna expertis och kan få professionell hantering genom hela den logistiska kedja som finns i din verksamhet. Det kan handla om lagerhållning, om frakt, om returer, om transport och om egentligen allt inom logistik – och där tjänsten också anpassas fullt ut efter hur dina behov och krav ser ut. 

Genom tredjepartslogistik så kan man som företag lägga fokus på den egna kärnverksamheten och vara trygg med att resten sköts som en självspelande piano. Det innebär minskade kostnader och mindre tidskrävande flaskhalsar – detta samtidigt som även detaljer som kundnöjdhet kan öka. 

Genom tredjepartslogistik kan man bygga upp nya, bättre relationer med både kunder, affärspartners och leverantörer. Genom att ta ett steg tillbaka kan man ta flera steg framåt. Tredjepartslogistik är lösningen!