Ring oss: 08-709 39 00 - E-post: info@telelarm.se

Välkommen till oss på Telelarm.

Telelarm är ett företag på den svenska marknaden för teknisk säkerhet.
Med högklassiga produkter installerar och underhåller vi säkerhetsanläggningar för varje kunds behov.

Nyhet!

Nu skapas ett nytt spännande säkerhetsföretag

Great Security och Pangolin har  träffat en överenskommelse om ett samgående. Det nya bolaget blir det ledande privatägda säkerhetsföretaget i Sverige. Läs mer om samgåendet här.

Strategi

Telelarms övergripande strategi är en lönsam tillväxt som kan förbättras genom ökad servicegrad och produktivitet samt tillhandahållandet av säkerhetsprodukter av högsta kvalitet med modernaste teknik.

Affärsidé

Telelarms affärsidé är att i nära samarbete med varje kund, utifrån kundens behov och önskemål, skapa en så bra säkerhetslösning som – så långt detta med dagens kunskaper och teknik – är möjligt.

Arbetssätt

Telelarm har samlat specialister med bred kompetens inom säkerhetsområdet i ett och samma företag. Vi erbjuder totallösningar i säkerhetsfrågor – konsultationer, projektering, installation samt service.

Inget jobb är för litet.

Vi utför jobb från ett enkelt överfalls- och inbrottslarm i den lokala kvartersbutiken till integrerade säkerhetssystem i t.ex. stora kontorskomplex, köpcentra eller industrier.

Våra certifikat


TeleLarm är certifierad anläggarfirma inbrotts- och överfallslarm enligt SSF 1015 utgåva 3.
TeleLarm är certifierad anläggarfirma brand- och utrymningslarm enligt SBF 1008:2
Tillbaka till toppen